JOHOR e-PAYMENT PORTAL

SISTEM NIKAH, CERAI & RUJUK JOHOR

e-JAWAB (JOHOR ADUAN AWAM BERSEPADU)

SISTEM SAHAM WAKAF JOHOR

SISTEM MAKLUMAT PELAJAR PRAKTIKAL

SISTEM KAWALAN VENDOR ICT

SISTEM PENDAFTARAN RUMAH MAMPU MILIK NEGERI JOHOR

PERKHIDMATAN ONLINE e-LESEN

PERKHIDMATAN ONLINE e-KONTRAK